De fabrieksinstellingen van de V70v-, C15v- en C17v-kamervacuümsealers terugzetten

Druk terwijl het apparaat in de energiebesparende modus staat (LED geeft "OFF" weer) op "Seal" + "Set" knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt. Wanneer de machine piept en DE en rS weergeeft, worden de standaardinstellingen hersteld.