Heeft hoogte invloed op vacuümafdichting?

Ja, hoogte heeft invloed op vacuümafdichting. De prestaties van de vacuümpomp worden beïnvloed door de atmosferische druk, omdat vrije lucht op grotere hoogten minder dicht is, waardoor de capaciteit en de maximale vacuümdruk die kan worden bereikt, afnemen. De onderstaande tabel geeft een richtlijn voor het maximale vacuüm op verschillende hoogtes.

Chart of atmospheric pressure and vacuum pressure